Зміщення (bias, упередженість, необ`єктивність) у процесі досліджень у сфері охорони здоров’я виникають на всіх стадіях, впливаючи таким чином на значимість та напрямок результатів відносно поставлених цілей. З метою отримання найбільш об'єктивної інформації, фахівцям слід визнавати потенційну можливість зміщення результатів дослідження та вживати заходів для мінімізації їхнього впливу. Аналогічно, користувачі, оцінюючи результати дослідження, повинні усвідомлювати існування різноманітних зміщень, їх ймовірний вплив, а також як це може позначитися на трактування та використання доказів у процесі ухвалення рішень у сфері охорони здоров’я.

Центром доказової медицини Оксфордського університету скадено та постійно доповнються "Каталог зміщень" (Catalogue of Bias, catalogofbias.org). Ми перекладаємо каталог українською, щоб інформація була доступніша для вітчизняних спеціалістів. Із повним та найновішим списком ви завжди можете ознайомитись на сайті оригінального каталогу.

За посиланням: https://cebm.be/6ea23 наведено переклад опису оригінального каталогу (catalogofbias.org/about).Зміщення до позитивного результату в літературі

Виникає тоді, коли у публікаціях умисно опускається або зменшується значення протиріч або необгрунтованих результатів.

Читати


Зміщення потрапляння до медичного закладу

Виникає, коли вибірка госпіталізованих осіб впливає на суб’єктів, що вивчаються, що в свою чергу призводить до зміщення між впливом та хворобою, які досліджуються.

Читати


Зміщення розподілу

Систематична розбіжність у способі розподілу учасників на групи, що порівнюються під час клінічного дослідження.

Читати


Зміщення у зв’язку із занепокоєнням

Виникає коли учасник випробування дає іншу відповідь у зв’язку з перебуванням під наглядом дослідників.

Читати