Часові та подієві параметри індексу тягаря хвороб та ризики, що стосуються населення, включно з визначенням груп порівняння для системи охорони здоров'я


У цій статті визначення індексу тягаря хвороб розглянуто у більш широкому, національному масштабі.

Індекс тягаря хвороб

Поняття тягаря хвороб визначається впливом певної проблеми у сфері охорони здоров'я на населення конкретної країни і оцінюється за допомогою аналізування низки індикаторів, як-от смертність, частота захворювань та витрати на фінансування. Це дозволяє порівняти показник тягаря хвороб у різних регіонах, наприклад у кількох областях, містах чи виборчих округах (див. Analysis of health and disease in small areas: https://cebm.be/1f880). Це також допомагає передбачити майбутні потреби сфери охорони здоров'я.

Тягар хвороб часто вимірюють за допомогою двох широко визнаних показників, які полегшують процес порівняння тягаря різних захворювань, а саме за допомогою комплексного індикатора смертності та захворюваності:

 • Індекс QALY (Quality-Adjusted Life-Years ) - це індекс тривалості якісного життя,що не включає в себе його погіршення внаслідок захворювань та фізичних обмежень. Певні медичні втручання не продовжують життя, проте значно покращують його якість; тож індекс QALY враховує як кількість (тривалість), так і якість життя в результаті медичного втручання. Наприклад, рік прожитий в хорошому стані здоров'я отримує 1 бал, а рік повного функціонального порушення (наприклад, смерті) має 0 балів.

 • Індекс DALY (Disability-Adjusted Life-Years) відображає майбутню кількість років життя, втрата яких можлива при настанні передчасної смерті (YLL), або кількість років «здорового» життя, яка може бути втрачена внаслідок перебування в поганому стані здоров’я або непрацездатності, зумовленої фізичними або психічними вадами. 1 бал DALY рахується за один рік «нездорового» життя.

Дізнатися як розрахувати свій індекс QALY та DALY можна тут: https://cebm.be/bb9db.


Дослідження Глобального тягаря хвороб

Напевно, найвідоміша оцінка тягаря хвороб була проведена Всесвітньою організацією охорони здоров'я і носить назву Global Burden of Disease, GBD. В рамках GBD дослідники вперше розробили концепцію індексу DALY. Метою першого дослідження проведеного в 1990 р. було кількісно оцінити вплив понад 100 захворювань та пошкоджень у восьми регіонах світу на стан здоров'я, генеруючи оцінки смертності та захворюваності за віком, статтю та регіоном.[1]

Дослідження індексу GBD регулярно оновлюється. Найновіші оцінки, зроблеі на основі даних 2016 року, були опубліковані у 2017 році. Отримати доступ до звітів можна тут: https://cebm.be/ef45b. У дослідженні надана інформація щодо 333 найпоширеніших причин смерті та непрацездатності у світі для 195 країн та регіонів з розподілом за критеріями віку та статі.[2]

Навіщо вимірювати індекс Тягаря хвороб?

Результати GBD можуть бути цікавими з точки зору системи охорони здоров'я, проте команда ВООЗ також надає корисні вказівки щодо практичних аспектів вимірювання тягаря хвороб для місцевого та загальнодержавного рівня. Розробники визначили ряд причин, чому важливо вимірювати індекс тягаря хвороб, а саме для:

 • надання пріоритетного значення діяльності у сфері охорони здоров'я та довкілля,

 • підготовки до превентивних заходів,

 • оцінки результативності системи охорони здоров'я,

 • порівняння докладених зусиль та об'єктивного покращення показників здоров'я,

 • визначення груп населення, що знаходяться у найбільшій небезпеці,

 • підготовки до вимог майбутнього,

 • скерування науково-дослідницької діяльності у сфері охорони здоров'я.


Список літератури

 1. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease - Accessed 20/02/16

 2. Hay SI, et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017;390:1260-1344.

 3. Practical guidance for assessment of disease burden at national and local levels. http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/national/en/ - Accessed 20/02/16Переклад - Богдана Багацька.

Джерело - https://cebm.be/4c4d1