Що таке доказова медицина

Практика доказової медицини означає поєднання клінічного досвіду, найкращих існуючих доказів систематичних досліджень з уявленнями, проблемами та очікуваннями кожного пацієнта. Сюди належать відповідні клінічні дослідження щодо достовірності та точності діагностичних тестів, значення прогностичних маркерів, а також ефективності та безпеки терапевтичних, реабілітаційних та профілактичних курсів лікування.

Детальніше


Оцінка медичних технологій (ОМТ, англ. Health Technology Assessment, HTA)

Це систематична оцінка властивостей, ефективності та/або впливів технологій охорони здоров’я. Вона повинна охоплювати медичний, соціальний, етичний та економічний аспекти. Заходи ОМТ, що посилюють позитивний ефект втручань в охороні здоров'я, які можна оцінити на основі еталонних критеріїв.

Детальніше


Що таке біоеквівадентність? Що таке генеричні лікарські засоби?

Читати


Клінічні дослідження

Поняття клінічного дослідження охоплює дослідження із залученням добровольців (або учасників), мета яких поповнити медичні знання. Існує два основних типи клінічних досліджень: клінічні випробування та обсерваційні дослідження.

Детальніше


Систематичний огляд, методи комбінування результатів кількох досліджень та метааналіз

Читати


Параметри індексу тягаря хвороб та ризики, що стосуються населення

Читати


Розробка матеріалів для фіксування даних досліджень, побудова валідних анкетувань та методи валідації методик спостережень

Читати