Зміщення у зв’язку із занепокоєнням

Виникає коли учасник випробування дає іншу відповідь у зв’язку з перебуванням під наглядом дослідників.


Попередня інформація

Відповіді, надані учасником в умовах дослідження, можуть відрізнятися від тих, що могли би бути за звичайних умов.

Частково це може бути зумовлено зміною поведінки, як це відбувається в ефекті Готорна (https://cebm.be/494de), що певною мірою є свідомою реакцією на перебування в умовах дослідження. До того ж, сам процес знаходження під наглядом дослідників, здебільшого несвідомо, може викликати зміну фізіологічних показників, і таке явище носить назву зміщення, зумовлене фактом перебування під наглядом.


Приклад

Грунтовно задокументований приклад зміщення у зв’язку із занепокоєнням представлений під час вимірювання гіпертонії. За даними Cobos 2015 (https://cebm.be/fa274), це вперше описав Сципіоне Ріва-Роччі в 1896 році.

Пацієнти можуть бути схвильовані внаслідок відвідування свого лікаря, а також від очікування того, що в них можуть виміряти артеріальний тиск перед тим як це власне станеться. Як результат, кров'яний тиск пацієнта може підвищитися і дати необ’єктивну інформацію про те, яким є насправді його фізіологічний артеріальний тиск (Grassi 2016, https://cebm.be/06c20).


Вплив

Напевно, найпоширеніший приклад потенційного впливу, пов'язаного із занепокоєнням учасника, можна спостерігати при вимірюванні артеріального тиску. Для цього феномену іноді використовується термін "гіпертонія білого халата" (https://cebm.be/53ddd), "ефект білого халата" або "синдром білого халата". У цьому контексті артеріальний тиск пацієнта в умовах медзакладу хибно вищий, ніж у домашніх умовах.

Огляд причин невідповідності артеріального тиску в різних умовах проведений серед 41 дослідження показав, що у 37-ми з них спостерігається середнє підвищення артеріального тиску, коли воно було виміряне в клініці, ніж в інших умовах, як правило, амбулаторних (Kallioinen et al 2017, https://cebm.be/d5a3f).

Середня різниця результатів, отриманих різними методами вимірювання, можуть суттєво коливатися. Ця невідповідність між клінічними та амбулаторними вимірюваннями і може бути власне зміщенням у зв’язку із занепокоєнням і, як доводить наведений приклад, здатен справити непередбачуваний вплив на спостереження.

Зміщення у зв’язку із занепокоєнням у вигляді “гіпертонії білого халата” може негативно вплинути на здоров'я. В іншому систематичному огляді (Cohen 2016, https://cebm.be/ad1bb) було вивчено вплив “гіпертонії білого халата” на серцево-судинні події та смертність. Огляд виявив, що порівняно з людьми з нормальним артеріальним тиском, корнеальний гістерезис, який не лікували, був пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних подій з коефіцієнтом небезпеки 1,36 (95% ДІ, 1,03 до 2,00), загальним рівнем смертності 1,33 (1,07 до 1,67) та серцево-судинною смертністю, ЧСС, 2,09 (1,23 до 4,48).


Запобіжні заходи

Стратегії уникнення зміщень, пов’язаним із занепокоєнням учасника дослідження, включають різноманітні способи зниження рівня тривоги. Для випадків, коли є потреба вимірювати артеріальний тиск, існує все більш поширена практика самоконтролю артеріального тиску (коли пацієнти самостійно вимірюють артеріальний тиск, як правило, вдома) та використання пристроїв амбулаторного моніторингу тиску. Такі умови дозволяють зафіксувати показники або спостереження з меншим негативним впливом на учасника дослідження (Tucker et al. 2017, https://cebm.be/0ec67).Література

White coat hypertension: improving the patient–health care practitioner relationship. Psychol Res Behav Manag. 2015; 8: 133–141. https://cebm.be/fa274

Cardiovascular events and mortality in white coat hypertension: a systematic review and meta-analysis. Annals of internal medicine 170.12 (2019): 853-862. https://cebm.be/ad1bb

White-coat hypertension: not so innocent. E-Journal of Cardiology Practice. 2016;14:26. https://cebm.be/06c20

Sources of inaccuracy in the measurement of adult patients’ resting blood pressure in clinical settings: a systematic review. J Hypertens. 2017;35(3):421-441. https://cebm.be/d5a3f

Self-monitoring of blood pressure in hypertension: A systematic review and individual patient data meta-analysis. PLoS Med. 2017 Sep 19;14(9):e1002389. https://cebm.be/0ec67Переклад - Богдана Багацька

Джерело - Catalogue of bias collaboration; Brassey J; Mahtani KR; Spencer EA. Apprehension bias. In: Catalogue Of Bias 2019. https://catalogofbias.org/biases/apprehension-bias/