Про каталог зміщень


Зміщення (bias, упередженість, необ`єктивність) у процесі досліджень у сфері охорони здоров’я виникають на всіх стадіях, впливаючи таким чином на значимість та напрямок результатів відносно поставлених цілей. З метою отримання найбільш об'єктивної інформації, фахівцям слід визнавати потенційну можливість зміщення результатів дослідження та вживати заходів для мінімізації їхнього впливу. Аналогічно, користувачі, оцінюючи результати дослідження, повинні усвідомлювати існування різноманітних зміщень, їх ймовірний вплив, а також як це може позначитися на трактування та використання доказів у процесі ухвалення рішень у сфері охорони здоров’я.

Для кращого розуміння неминучого існування, різноманіття та впливу зміщень, спираючись на працю Девіда Сакетта, наша команда фахівців працює над складанням Каталогу зміщень (Catalogue of Bias). Робота над наведеними даними триває і охоплює цілу низку зміщень з описом їх потенційного впливу на наукові дослідження.

Д. Сакетт визнає значущість зміщення під час досліджень. У свої праці “Bias in Analytic Research” (1979), опублікованій у Journal of Chronic Diseases, був викладений перший начерк “каталогу зміщень, здатних спотворити розробку, проведення, аналіз та інтерпретацію досліджень”. Сакетт зафіксував 35 зміщень, що можуть виникнути в контексті клінічних випробувань під час визначення вибірки та оцінювання, а також 56 потенційно небезпечних зміщень для досліджень типу “випадок-контроль” та когортних досліджень.

Він висловив думку про постійну розробку анотованого каталогу зміщень як пріоритет для досліджень.


Sackett DL. Bias in Analytical Research. Chron Dis 1979;32:51-63


Він зазначив, що кожне цитування повинно містити необхідні визначення, приклад, на який можна посилатися, і який демонструє масштабність та напрямок його результатів, а також опис відповідних запобіжних заходів, якщо такі є.Переклад - Богдана Багацька

Джерело - https://cebm.be/cat-about