Суть поняття науково обгрунтованої клінічної практики ( EBP)


Найбільш поширене визначення науково обгрунтованої клінічної практики (EBP) було сформульоване доктором Девідом Сакеттом як “добросовісне, чітко визначене та виправдане використання актуальних підтверджених доказів для ухвалення рішення щодо догляду за певним пацієнтом. Це означає поєднати індивідуальний клінічний досвід із усіма наявними достовірними клінічними доказами, заснованих на систематичних дослідженнях” (Sackett D, 1996). Під час прийняття будь-якого рішення щодо надання допомоги пацієнту, EBP полягає в об'єднанні клінічного досвіду лікаря, уваги до цінностей пацієнта та найточніших доведених доказів. Під поняттям клінічного досвіду мається на увазі досвід, набутий у процесі лікарської практики, освіта та клінічні навички. Пацієнт приходить на прийом, маючи особисті уподобання, занепокоєння, очікування та цінності. А в якості досліджень з відповідними висновками використовують дані клінічно релевантних досліджень, що були проведені на основі надійної методологічної бази (Sackett D, 2002).


Доказ за своєю сутністю не зумовлює рішення, проте саме він допомагає підтримати процес догляду за пацієнтом. Можливість оптимальних клінічних наслідків лікування та якість життя пацієнта залежать від цілковитого співвіднесення цих трьох компонентів в процесі прийняття рішення. Практика EBP зазвичай ініціюється зустрічами із пацієнтом, під час яких постають питання про ефективність лікування, доречність видів діагностичного огляду, прогнозування захворювання та/або етіологію порушень.


Науково обгрунтована клінічна практика вимагає від клініциста нових навичок, зокрема вміння ефективного пошуку інформації та застосування базових правил з оцінки доказовості медичної літератури.

Етапи процесу EBP:

Переклад - Богдана Багацька. Оригінальний курс: http://u.iqmd.me/dukeuni


Розглянуто та відредаговано у грудні 2014
Цей курс розроблений колективом Медичного центру університету Дюка (Дарем, Північна Кароліна) та Науково-медичною бібліотекою Університету Північної Кароліни в Чапел-ГіллПублікація доступна на умовах ліцензії Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0. United States.