Тип дослідженняРухаючись пірамідою вверх, точність дизайну дослідження зростає, забезпечуючи більшу об'єктивність та зменшений ризик систематичної похибки, яка може збити вас зі шляху.


Дослідження серії випадків та опису випадка складається із сукупності звітів щодо лікування окремих пацієнтів. Оскільки для оцінки наслідків ви використовуєте описи клінічних випадків, а не дані з контрольних груп, можливість порівняти інформацію, а також статистична достовірність її низька.


Дослідження типу “випадок-контроль” 一 дослідження, в яких пацієнти, що вже мають визначену патологію, порівнюються з тими, які не мають її. Фахівець оцінює генетичні передумови та існуючі зовнішні фактори, що можуть бути пов'язані з хворобою. У таких випадках для отримання інформації спираються на документи медичного обліку та на слова пацієнта. Ці види дослідження часто виявляються менш надійними, ніж рандомізоване контрольоване дослідження, чи когортні дослідження. Це тому, що виявлення статистично обгрунтованого зв’язку не означає, що один чинник точно зумовив виникнення іншого.


Когортні дослідження включають групу пацієнтів, що вже проходять певне лікування або наражаються на дію ймовірного чинника, протягом певного часу відслідковують їхній стан, а потім порівнюють результати зі схожою вивченою групою осіб, що не лікувались і не не наражались на дію ймовірних чинників. За своєю природою, когортні дослідження є емпіричними і не є такими надійними, як рандомізовані контрольовані дослідження, адже обидві групи можуть відрізнятися за іншими характеристиками, ніж за тими, що були взяті для дослідження.


Рандомізоване контрольоване клінічне дослідження 一 це чітко сплановані дослідження, під час яких лікування, або нараження на дію ймовірних чинників проводяться для вивчення їх впливу на конкретних пацієнтах. В їх основі використовуються методології зі зменшеним ризиком необ’єктивності (рандомізоване та сліпе дослідження), які дозволяють здійснити порівняння між експериментальними та контрольними (без здійснення втручання) групами. Рандомізоване контрольоване дослідження 一це добре сплановане дослідження, у результаті якого можна отримати раціональні докази причин та наслідків.


Систематичний огляд стосується конкретної клінічної теми і дозволяє знайти відповідь на певне запитання. Для виявлення досліджень з надійною методологічною базою проводиться широкий огляд літератури. Обрані дослідження переглядають, оцінюють їх якість, а результати аналізують відповідно до взятих критеріїв питання, про яке йде мова.


Мета-аналіз відрізняється глибоким розглядом низки визнаних досліджень, що стосуються теми, і математично поєднує результати з використанням статистичної методології для представлення висновків так, ніби це одне велике дослідження.


Крос-секційне дослідження описує зв’язок між хворобою та іншими чинниками у визначений час у певній категорії населення. Цим дослідженням бракує інформації щодо тривалості здійснення впливу ймовірного чинника на пацієнта, зв”язків між наслідками. Вони також охоплюють лише найпоширеніші випадки. Їх часто використовують для порівняння діагностичних тестів. Дослідження, що показують ефективність діагностичного тестування також мають назву проспективні, сліпі дослідження або “золотий стандарт”. Це контрольоване клінічне дослідження, що розглядає пацієнтів з хворобою на різних стадіях, та проводить обидва види діагностичних тестувань 一 контрольоване тестування та тест типу “золотий стандарт” 一 для всіх учасників досліджуваної групи. Щоб оцінити потенційну користь, специфічність та чутливість нового теста порівнюється з даними, отриманих в результаті “золотого стандарту”.


Якісний аналіз пропонує відповіді на ряд питань, що стосуються реакції людського організму на існуючі чи потенційні проблеми зі здоров'ям. Мета ясного аналізу -- описати, дослідити та пояснити явища, що стосуються досліджуваних проблем зі здоров'ям.


Ретроспективні (історичні) когортні дослідження працюють за тим самим принципом, що і когортні. Що стосується учасників дослідження, то є група з наявними чинниками та факторами ризику і група без них, які дослідники вивчають доки не буде встановлений бажаний дослідницький результат. Однак особливість в тому, що цей дизайн дослідження оперує даними, зібраними у минулому, що знаходяться в доступі в досьє, або електронних базах даних.


У випадку з нашим пацієнтом, клінічне питання звучить наступним чином:

Для підвищення ймовірності ремісії діабету, чи буде баріатрична хірургія ефективніша у порівнянні з традиційним медикаментозним лікуванням для пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням?

Питання стосується медикаментозного лікування, тож найкращі докази нададуть рандомізовані контрольовані дослідження (РКД). Знайшовши декілька РКД, можна вдатися до систематичного огляду.


Переклад - Богдана Багацька. Оригінальний курс: https://cebm.be/dukeuni


Розглянуто та відредаговано у грудні 2014
Цей курс розроблений колективом Медичного центру університету Дюка (Дарем, Північна Кароліна) та Науково-медичною бібліотекою Університету Північної Кароліни в Чапел-Гілл